Control Dial med text 95,8 litres saved

Mötesplats Stöcke

Våren 2022 öppnade Mötesplats Stöcke, ett allaktivitetshus på 2 500 kvadratmeter utanför Umeå. Mötesplatsens vision är att stimulera rörelse, hälsa, lärande, skapande och hållbar utveckling. Därför blev det också naturligt att välja Orbital Shower – världens första verkligt hållbara duschsystem.

Flicka som hänger i repgunga
Pojke som håller i rep på klättervägg

Idag rör sig barn och ungdomar betydligt mindre än för 20 år sedan och på sikt leder stillasittandet till sämre hälsa och ökad risk för välfärdssjukdomar. Detta ville initiativtagarna till Mötesplats Stöcke göra något åt, vilket blev startskottet till ett allaktivitetshus med idrottshall, gym, utemiljöer och gemensamma utrymmen som alla är utformade för att främja rörelse och hälsa - men också med ett starkt miljömässigt fokus. Med så mycket möjlighet till rörelse svettas det en hel del på Mötesplats Stöcke. Stor vikt har därför lagts vid fräscha och funktionella omklädningsrum med Orbital Shower.

Vuxna och barn som står och tittar i idrottshall

Rörelsrikedom i fokus

Mötesplats Stöcke är utvecklad utifrån en metod som kallas rörelserikedom och som grundar sig i ett helhetsperspektiv på rörelse och hälsa. Målet med mötesplatsen är även att skapa en arena för hela bygden att samlas kring och mötas på, vilket ger projektet en dimension av social hållbarhet utöver de hälso- och miljömässiga fördelarna. Installationen av de 19 Orbital Shower bidrar till att göra Mötesplats Stöcke till den första hållbara officiella mötesplatsen i Västerbotten.

Linn Alexandersson, projektledare Mötesplats Stöcke
- Vi vill kommunicera att vatten är inte är en oändlig resurs och besökare och skolelever kommer nu kunna uppleva de positiva effekter Orbital Systems produkter har på vattenförbrukningen. Vi hoppas även att duscharna ska bidra till ökat intresse för klimat- och miljöfrågor i allmänhet.

Linn Alexandersson, projektledare Mötesplats Stöcke

Det innovativa och hållbara duschsystemet från Orbital Systems sänker vattenförbrukningen med upp till 90% och energiåtgången med upp till 80%, jämfört med en vanlig dusch. Det är mycket vatten, energi och pengar som sparas redan från dag ett då Mötesplats Stöcke slog upp dörrarna våren 2022.

Två män som pratar i ett duschrum

- Att tänka hållbart utifrån alla vinklar är grundläggande för Mötesplats Stöcke. Vi strävar efter att göra så miljömedvetna val som möjligt och vill vara ett föregångsexempel när det gäller hållbart byggande. Orbital Shower tar hållbarheten ytterligare ett steg, berättar LinnAlexandersson på Mötesplats Stöcke.

No items found.
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av kakor på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användning av webbplatsen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.