Vitt skum på vågor i grönt hav

Vanliga frågor och svar

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Orbital Shower

Vilken typ av fastigheter passar ert duschsystem för?

Orbital Shower passar i alla badrum, från privatbostäder till hotell och spa, flerbostadshus, fastigheter och fritidsanläggningar. I vårt showroom kan du se exempel på kunder som har valt att installera Orbital Shower. Däremot är Orbital Shower i dagsläget inte anpassad för rörliga fordon som husvagnar och husbilar, inte heller för utomhusbruk.

Hur sparar Orbital Shower vatten och energi?

Orbital Shower renar och återcirkulerar duschvattnet. Eftersom vattnet redan är varmt behöver duschen bara kompensera för den temperaturförlust som sker under återcirkuleringen, vilket görs med det inbyggda värmeelementet. På detta sätt sparar du både vatten och energi.

Hur renas vattnet i Orbital Shower?

Golvbrunnen i Orbital Shower är utrustad med sensorer som kontrollerar vattnets kvalitet. Det vatten som är rent nog att återcirkuleras går tillbaka in i systemet och renas med hjälp av ett partikelfilter och en UV-lampa som eliminerar risken för bakterietillväxt. Det värms sedan upp till rätt temperatur igen och återcirkuleras i duschen. Det vatten som inte är tillräckligt rent sorteras bort i golvbrunnen och spolas ut i avloppet.

Hur mycket vatten använder Orbital Shower i jämförelse med en konventionell dusch?

Som tumregel använder en konventionell dusch på 10 minuter cirka 100 liter vatten medan Orbital Shower använder endast 25 liter. Golvvärme i badrummet och ett väl slutet duschutrymme är exempel på faktorer som hjälper Orbital Shower att återcirkulera så mycket vatten som möjligt och därmed maximera hur mycket vatten och energi som sparas.

Kan man installera Orbital Shower utan att totalrenovera badrummet?

Ja, Orbital Shower Retrofit är en plug & play dusch med samma teknik som i Orbital Shower. Den kan installeras i ett befintligt badrum, utan att bryta tätskiktet.

Kan man installera en Orbital Shower Core-enhet till flera duschar?

Nej, det går inte.

Återanvänds vattnet från en dusch vid nästa duschtillfälle?

Nej, Orbital Shower kör ett självrengörings-program mellan varje duschtillfälle som ser till att systemet är helt renspolat innan nästa person använder duschen. Systemet töms dessutom helt på vatten efter varje dusch.

Varför är Orbital Shower dyrare jämfört med en vanlig dusch?

Orbital Shower är ingen vanlig dusch utan ett helt system som bygger på unik teknologi. Det är också den enda dusch som sparar vatten och energi samtidigt som den ger en ännu bättre duschupplevelse än en vanlig dusch. Det gör den tack vare ett högt och jämt tryck och en stabil temperatur som du kan ställa in exakt på graden enligt dina egna preferenser.

Vad är livslängden på en Orbital Shower?

Våra tester visar på en livslängd på cirka 25 år.

Hur stor är Orbital Shower?

Du behöver en yta på minst 90x90 cm för att kunna installera Orbital Shower. Själva Core är 745x442 mm stor. Det tillkommer även andra mått beroende på vilken installationsvariant du väljer. Hör av dig till oss eller be din installatör om råd.

Hur fungerar Orbital Shower med hårt vatten?

Vi rekommenderar 6 °dH–10 °dH eller en total hårdhet på max 110–180 mg CaCO3/liter för att Orbital Shower ska prestera så bra som möjligt. Om vattnet är för hårt kan du skaffa en avhärdare så att du ändå kan installera Orbital Shower.

Fungerar duschen utan internetuppkoppling?

Ja, men du förlorar möjligheten att se hur mycket du sparar, få statusuppdateringar och underhållsinformation. Eventuella problem som uppstår om duschen inte ansluts till internet omfattas inte heller av garantin.

Kan jag installera Orbital Shower i ett off grid hus?

Ja, det går bra så länge övriga installationskrav är uppfyllda.

Kan jag installera Orbital Shower i min husbil?

Nej, eftersom vissa funktioner kan begränsas om samtliga installationskrav inte är uppfyllda. Vår dusch använder sig till exempel av känsliga sensorer som behöver ett plant golv för att fungera som de ska, vilket är svårt att garantera i ett rörligt fordon.

Kan man använda regnvatten till duschen?

Nej, det fungerar inte i dagsläget.

Vad händer om Orbital Shower utsätts för minusgrader?

Om du installerar duschen i en miljö där det finns risk för frost måste du se till att åtminstone Core enheten installeras i ett utrymme som är isolerat. Den får inte utsättas för minusgrader, då risken finns att tekniken går sönder. Garantin täcker inte heller den här typen av handhavandefel.

Köpa Orbital Shower

Hur köper jag Orbital Shower?

Du kan köpa Orbital Shower genom en av våra certifierade installatörer, i en butik som ingår i vårt nätverk av återförsäljare eller lägga din beställning direkt i vår webshop. Då behöver du först ta kontakt med en certifierad installatör och själv kontrollera att förutsättningarna för installation är på plats.

Kontakta oss om du inte hittar en installatör eller butik i ditt närområde, eller om det gäller en större beställning.

Hur köper jag Orbital Shower Retrofit?

Orbital Shower Retrofit köper du online i vår webhop. När du lägger din beställning debiteras du 5000 kr. Efter det kontaktar vi dig för att tillsammans planera leverans och installation. Slutfakturan kommer i samband med installation.

Kontakta oss om det gäller en större beställning.

Vad är Orbital Care and Optimization Plan?

Orbital Shower kommer med en Care and Optimization Plan. Den innebär att du får full driftservice, fria underhållsprodukter och en löpande garanti i upp till 10 år.

COP ingår de första två åren, därefter förnyas ditt avtal två år i taget till en månadskostnad av 250 kr.

Kontakta vår kundsupport när det är dags att fylla på filter eller rengöringstabletter.

Hur lång är garantin för Orbital Shower?

Med COP, Care and Optimization Plan, följer en löpande garanti som förnyas två år i taget och gäller i upp till 10 år.

Kontakta oss om du har frågor om COP.

Vad kostar Orbital Shower?

Orbital Shower har ett rekommenderat pris från 39 900 kr.

Priset inkluderar Care and Optimization Plan, COP, vilket innebär att du får full driftservice, fria underhållsprodukter och en löpande garanti i upp till 10 år.

COP ingår de första två åren, därefter förnyas ditt avtal två år i taget till en månadskostnad av 250 kr.

Vad kostar Orbital Shower Retrofit?

Orbital Shower Retrofit kostar från 54 900 kr i grundkostnad efter ROT-avdrag.

I det ingår duschsystem och armatur, kakel, klinker, glasväggar och hela installationsarbetet.

Priset inkluderar Care and Optimization Plan, COP, vilket innebär att du får full driftservice, fria underhållsprodukter och en löpande garanti i upp till 10 år.

COP ingår de första två åren, därefter förnyas ditt avtal två år i taget till en månadskostnad av 250 kr.

Butiker

Var hittar jag en återförsäljare av Orbital Shower?

Här finns en lista över alla butiker som säljer Orbital Shower.

Hur blir jag återförsäljare?

Kontakta oss om du är intresserad av att bli återförsäljare så berättar vi mer.

Installatörer

Hur hittar jag en certifierad installatör?

En lista över alla certifierade installatörer finns här. Du kan också vända dig till din närmsta återförsäljare för att höra vilka de samarbetar med. Har du en egen kontakt som du gärna vill anlita så kan vi ordna kostnadsfri utbildning och certifiering för din installatör. Kontakta oss för mer information.

Varför måste jag anlita en certifierad installatör?

För att garantera högsta kvalitet på installation och drift och för att garantin ska gälla behöver du anlita en certifierad installatör.

Installation

Hur installeras Orbital Shower?

Installationen av Orbital Shower ska utföras av en utbildad och certifierad installatör. En lista över alla certifierade installatörer finns här. Har du en egen kontakt som du gärna vill anlita så kan vi ordna kostnadsfri utbildning och certifiering för din installatör. Kontakta oss för mer information.

Behövs det några särskilda förutsättningar för att kunna installera Orbital Shower?

Ett grundläggande krav är tillgång till vatten och elektricitet, men också internetanslutning. Men vissa andra grundläggande krav måste också vara uppfyllda, du hittar en checklista i produktbeskrivningen för Orbital Shower och Orbital Shower Retrofit. Prata med din installatör, butik, eller kontakta oss om du har frågor.

Vem kan hjälpa mig installera Orbital Shower?

Du hittar en lista över våra certifierade installatörer här. Kontakta oss eller din närmsta butik om du inte hittar en installatör i ditt närområde.

Hur lång tid tar det att installera Orbital Shower jämfört med en vanlig dusch?

Det tar 3-4 timmar mer att installera Orbital Shower än en vanlig dusch.

Kan jag använda en internetanslutning via kabel?

Ja, det går bra.

Användning

Var kan jag ladda ner användarmanualen?

Den finns för nedladdning här.

Hur ändrar jag vattentemperatur?

Du vrider Control Dial åt vänster eller höger. Temperaturen visas på kontrollens display.

Hur kommer jag åt duschens meny?

Håll Control Dial intryckt tills menyn visas. Vrid på kontrollen för att navigera mellan funktionerna och tryck för att välja det du vill göra. I användarmanualen hittar du information om alla möjligheter i Control Dial.

Vad är My Water App?

I My Water App kan du göra personliga inställningar. Den visar också duschens prestanda, hur mycket vatten och energi du sparar och all information som rör underhåll och skötsel. Appen finns för både Android och iOS, sök efter ”My Water by Orbital Systems” för att ladda ner och installera den på din telefon.

Hur vet jag hur mycket vatten jag sparar?

Både under och efter varje dusch visar Control Dial hur mycket vatten du har sparat. Du kan också se i My Water App hur mycket vatten och energi du har sparat.

Kan jag fortfarande duscha om någon komponent skulle gå sönder?

Om en del i återcirkuleringssystemet slutar fungera kommer återcirkuleringen att stängas av. Orbital Shower kan då fortfarande användas som en vanlig dusch. Kontakta vår kundsupport så vi kan hjälpa dig att lösa problemet.

Vad händer om strömmen går?

Orbital Shower fungerar inte utan ström.

Vad händer om man kissar i duschen?

Sensorerna i golvbrunnen identifierar vatten som är för smutsigt för att rena och återcirkulera och spolar ut det i avloppet. Det gäller till exempel vatten som är kontaminerat med kroppsvätskor som urin.

Vad händer om jag badar min hund eller diskar i duschen?

Duschsystemet är till för människor och kan hantera smuts samt tvål och andra hygienprodukter. Om Orbital Shower utsätts för ämnen som normalt inte förväntas i en dusch, till exempel stora mängder jord, lera, hår eller starka kemikalier, kommer det att påverka prestandan negativt och kan ge permanenta skador på systemet. Vår garanti täcker inte denna typ av handhavandefel.

Om du ändå skulle behöva använda duschen vid mer extrem nedsmutsning kan du stänga av återcirkuleringen för just den duschsessionen. Det gör du via Control Dials meny.

Hur uppdateras programvaran?

När det finns en ny version av programvaran fjärruppdateras din dusch automatiskt.

Skötsel

Hur rengör jag Orbital Shower?

Orbital Shower säger till när det är dags att byta filter. Filterbyte bör ske efter cirka 200 duschsessioner alternativt 6 månader, vilket som inträffar först. I My Water App kan du se mer exakt status för ditt filter.

UV-lampan och kvartsglaset behöver rengöras en gång om året. Varannan vecka talar din Orbital Shower om att det är dags att lägga en rengöringstablett på duschens golv och aktivera ett särskilt rengöringsprogram. Precis som för andra duschar behöver golv och avlopp också regelbundet rensas från hår och större partiklar. Mer information om skötsel och underhåll hittar du i användarmanualen.

Kan jag byta de olika förbrukningskomponenterna själv?

Ja, det är enkelt. Tydliga instruktioner hittar du i användarmanualen.

Hur når jag er kundsupport?

Kontakta vår kundsupport här. Ha gärna ditt serienummer redo, du hittar det på ovansidan av Core enheten.

Hur beställer jag filter och rengöringstabletter?

Filter och rengöringstabletter är en del av Care Plan. Kontakta vår kundsupport när du behöver påfyllning.

Hur lång tid tar det för filter och rengöringstabletter att levereras?

1-3 arbetsdagar.

Fungerar duschen om filtret inte byts ut?

Duschen fungerar ett tag även utan filterbyte. Men om filtret blir helt igensatt kommer duschen inte att fungera alls.

Fungerar duschen även om UV-lampan inte fungerar?

Ja, men den kan inte återcirkulera vatten, utan kommer att fungera som en vanlig dusch.

Certifiering

Hur blir jag certifierad installatör för Orbital Shower?

För att bli certifierad ska du genomgå vår utbildning som vi erbjuder kostnadsfritt på vårt huvudkontor i Malmö. Kontakta oss om du är intresserad.

Hur lång tid tar utbildningen?

Utbildningen för att bli certifierad tar en dag.

Hur mycket kostar det att bli certifierad?

Utbildning och certifiering är kostnadsfria.

Vem kan bli certifierad?

Vi ställer grundläggande krav på yrkesmässig kompetens inom VVS-området. I övrigt görs en individuell bedömning av lämplighet för att bli certifierad partner.

Tekniska frågor

Hur vet jag om mitt badrum uppfyller de tekniska kraven för installation?

Prata med din certifierade installatör eller din återförsäljare om du är osäker på hur du tar reda på det. Eller kontakta oss direkt för vägledning.

Går det att använda Orbital Shower utan internetkoppling?

2,4 GHz trådlös anslutning eller kabelanslutning är ett krav för full funktionalitet. Men Orbital Shower fungerar även om uppkopplingen går ned. Däremot kommer vissa viktiga funktioner, till exempel fjärruppdatering av programvara, övervakning av filter, uppföljning av prestanda samt proaktiv support från vårt serviceteam, inte att vara tillgängliga.

Kan man använda en mindre säkring än 16A?

Nej, det fungerar inte eftersom systemet under återcirkulering kan använda upp till 3,2 kWh.

Är ni Säker Vatten certifierade?

Alla Orbital Showers våtrumsinstallationer, Fixture installations, är godkända av Säker Vatten.

Har du fler frågor?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av kakor på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera användning av webbplatsen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Se vår integritetspolicy för mer information.